O nas

WiK Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sławnie

Rurociąg
Przedmiot działalności:
  • zbiorowe zaopatrzenie w wodę;
  • zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;
  • eksploatacja i konserwacja urządzeń wodno-kanalizacyjnych;
  • wydawanie ogólnych i technicznych warunków podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjne;
  • doradztwo techniczne w zakresie budowy i eksploatacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych;
  • świadczenie usług transportowych;
  • wynajem maszyn i urządzeń dla prowadzenia robót budowlanych.
Obszar działalności:
Gmina Miejska Sławno oraz Gmina Wiejska Sławno