Kontakt do IOD

WIK Sp. z o.o. w Sławnie, ul. Polanowska 45a, 76-100 Sławno, jest Administratorem Twoich danych osobowych.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail: iod.wik@slawno.pl; telefon: 606432012; lub pisemnie na adres naszej siedziby: WIK Sp. z o.o. w Sławnie, ul. Polanowska 45c, 76-100 Sławno