INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW – Rzyszczewo, Rzyszczewko, Bobrowice, Bobrowiczki, Boleszewo

W związku z brakiem przydatności wody do spożycia Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Sławnie informuje, że zostanie dostarczona woda do spożycia dla mieszkańców w wyznaczonych punktach dla miejscowości:

  1. Rzyszczewo, Rzyszczewko – parking przy Centrum Integracji Społecznej,
  2. Bobrowice – Czytaj dalej