Monitoring wizyjny

WIK Sp. z o.o. w Sławnie prowadzi monitoring wizyjny budynku oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz ochrony mienia. Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowi art. 207 § 2 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy Dz.U.2018.917 t.j. z dnia 2018.05.16.
Administratorem systemu monitoringu jest WIK Sp. z o.o. w Sławnie. Kontaktz Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy pod numerem tel. 606 432 012.
Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 3 miesięcy. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa.
Regulamin monitoringu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej WIK Sp. z o.o.

Regulamin jest dostępny na stronie BIP: Regulamin