CENNIK ZA USŁUGI ZEWNĘTRZNE „WIK” SŁAWNO OD DNIA 08.03.2021 R.

NAZWA USŁUGIJednostkaCENA NETTOVAT CENA BRUTTO 
Prace zleconer-g64,71 23%79,59
Praca samochodu asenizacyjnego (beczka) SW-201A STARm-g176,8623%217,54
Dojazd samochodu asenizacyjnego (beczka) SW-201km 2,7823%3,42
Usługi sanitarne (WUKO)m-g154,6423%190,20
Dojazd  KIAkm0,9423%1,15
Praca agregatu wieloczynnościowegom-g91,8923%113,02 
Praca samochodu specjalistycznego MAN TGM 15.290m-g230,1523%283,08 
Dojazd samochodu specjalistycznego MAN TGM 15.290km2,7823%3,41
Praca samochodu VWm-g104,2523%128,23
Praca minikoparkim-g 114,5623%140,91
Praca koparki HSWm-g148,5323%182,69
Praca kamery + obsługamb5,0023%6,15
Praca zagęszczarki małejm-g30,0023%36,90
Praca ciągnika KUBOT M-135m-g131,0523%161,19
Praca koparki EW100m-g178,8623%220,00
Praca samochodu Peugeotm-g 105,5323%129,80
Praca samochodu Toyotam-g93,9023%115,50
Praca zagęszczarki płytowejm-g60,0023%73,80
Wynajem zbiornika na wodę pitnąszt.400,0023%492,00
Wodomierz ogrodowyszt.23,0023%28,29
Wodomierz /wiejski/szt.65,2523%80,26
Wodomierz /miasto/szt.120,8423%148,63
Woda do celów budowy   /75m3/m3 – 75m34,20×315,008%=25,20340,20                   
Wykonanie przecisku Ø 63mb60,0023%73,80
Wylew ścieków na oczyszczalnię PKWiU 90.00.11mᵌ16,008%17,28
Wylew tłuszczów na oczyszczalnięm3350,0023% 430,50        
Przyjęcie na OŚ ścieków z przydomowych oczyszczalnim335,008%37,80
Przyjęcie na OŚ odpadu o kodzie 190899 ”Inne niewymienione odpady”Mg35,008%37,80
Za pobraną wodęm3 4,20 8%4,54
Za odłączenie od sieci wodno-kanalizacyjnejszt.102,2723%125,79
Za ponowne podłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnejszt.102,2723%125,79
Koszty wysyłki upomnienia, wezwania do zapłaty przesyłka poleconaszt  8,00
8,00
8,00
Koszty wysyłki upomnienia, wezwania do zapłaty- ZPORszt   12,00
Koszt zakupu materiałów/10% wartości od zużytych materiałów/10% od netto  Obowiązuje od 18.07.2017
Lokalizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej pkt50,0023%61,50

Za usługi wykonane w godzinach pracy pogotowia/od godz. 15,00 do godz.22,00/ naliczona zostanie dodatkowa opłata w wysokości 50% ceny usługi, w godzinach nocnych od godz.22,00 do godz. 6,00 ,   w dniach wolnych od pracy /soboty, niedziele i święta/ naliczona zostanie dodatkowa opłata w wysokości 100% ceny usługi (obowiązuje od 09.11.2018)